Surun hetkeen liittyvää sanastoa

Olemme koonneet yhdelle sivulle tyypillisesti hautaukseen ja kuolemaan liittyviä termejä, jotka voivat herättää ihmetystä. Hautaustoimistomme henkilökunta vastaa myös mielellään kaikkiin kysymyksiin ja olemme tukenasi, jos jokin asia ihmetyttää.

Lääketieteellinen kuolemansyyn selvittäminen: Lääketieteelliseen ruumiinavaukseen pyydetään lähiomaisen suostumus. Jos haluatte, että vainajalle tehdään lääketieteellinen ruumiinavaus, teidän tulee ottaa yhteyttä omaistanne hoitaneeseen lääkäriin. Sairaala tai terveyskeskus vastaa kaikista lääketieteellisen ruumiinavauksen aiheuttamista kustannuksista, myös mahdollisesta kuljetuksesta ruumiinavauspaikalle.

Oikeuslääketieteellinen kuolemansyyn selvittäminen: Oikeuslääketieteellinen tutkimus kuolemansyyn selvittämiseksi toteutetaan silloin, kun kuoleman ei tiedetä johtuneen sairaudesta tai kuoleman syynä on ollut esimerkiksi tapaturma, hoitotoimenpide tai kuolema on muuten tapahtunut yllättävästi. Kaikista oikeuslääketieteellisten tutkimusten kustannuksista ja vainajan kuljettamisesta tutkimuspaikalle vastaa valtio. Hautausjärjestelyt voi aloittaa jo ennen kuolemansyyn selvittämiseksi tehtäviä tutkimuksia.

Kuolintodistuksesta selviää vainajan kuolinsyy, ja se kirjoitetaan vasta kaikkien kuolemansyyn selvittämisen edellyttämien laboratoriotutkimusten valmistuttua. Tähän voi toisinaan kulua jopa kuukausia. Kuolintodistusta ei tarvita viranomaisten kanssa asioitaessa. Tieto kuolemasta lähetetään virkateitse maistraattiin kirjattavaksi väestötietojärjestelmään, josta tieto välittyy esim. seurakuntaan, Kelan toimistoon, useimpiin pankkeihin jne. Virasto- ja pankkiasioita voitte hoitaa rekisteriviranomaiselta (väestörekisteri, seurakunta) saatavalla virkatodistuksella.

Läheistänne hoitanut lääkäri kirjoittaa hautausluvan, mikäli kuolemansyyn selvittämiseksi tehtäviin tutkimuksiin ei ole aihetta. Muussa tapauksessa hautauslupa kirjoitetaan tarvittavien tutkimusten jälkeen. Hautausjärjestelyt voidaan aloittaa hoitaa jo ennen kuin hautauslupa on kirjoitettu.

Useimmiten hautapaikka sijaitsee hautausmaalla. Perheen hallinnassa jo olevan haudan käyttämisestä voidaan sopia hautaustoimistossa. Uuden hautapaikan saadakseen ei tarvitse olla seurakunnan jäsen, vaan seurakunnat ovat velvollisia luovuttamaan hautapaikan kaikille kunnassa asuneille. Jos vainaja halutaan haudata muualle, kuin asuinpaikkakunnalle, esimerkiksi synnyinseudulle, tulee kyseiseen seurakuntaan ottaa yhteyttä. Hautapaikka toimii usein paikkana, jolla läheiset voivat muistella menetettyä vielä vuosienkin päästä.

Tavallisesti siunaus- tai toimitustilaisuuden jälkeen järjestetään muistotilaisuus. Muistotilaisuus voi olla kotona, seurakunnan tiloissa tai muissa soveltuvissa tiloissa yhdessä vainajan läheisten kanssa. Muistotilaisuuden luonne ja ohjelma voivat olla hyvinkin vapaamuotoisia, ja tilaisuus kannattaakin suunnitella vainajan luonne ja mahdolliset toiveet mielessä pitäen. Ohjelmaan voi kuulua esimerkiksi musiikkia, puheita sekä adressien lukemista.

Hautauskulut maksetaan ensisijaisesti vainajan varoista ja vainajan tililtä. Mikäli vainajalla ei ole omia varoja hautaamiseen, voi hautausavustusta hakea vainajan viimeisen asuinpaikan sosiaalitoimesta. Sosiaalitoimi kustantaa yleensä vainajalle pakolliset minimihautauskulut.

Perunkirjoitus on ilmoitus vainajan perillisistä, varoista ja veloista. Perunkirjoitus on toimitettava kaikista Suomessa asuneista ja kuolleista henkilöistä kolmen kuukauden kuluessa kuolemasta. Tarvittaessa perunkirjoitukselle voi kuitenkin hakea jatkoaikaa.

Virkatodistuksella hoidetaan käytännön asioita pankeissa, vakuutusyhtiössä yms. Kuolintodistusta ei tarvita, ellei kyseessä ole taho joka tarvitsee tietoonsa vainajan kuolinsyyn. Katkeamaton virkatodistusketju eli sukuselvitys, tarvitaan perukirjan liitteeksi. Ensisijaisesti asioita voi hoitaa virkatodistuksella, jossa näkyy henkilön kuolinpäivä sekä mahdolliset pesän osakkaat. Tällaisen todistuksen saa maistraatista.